pondělí 16. ledna 2012

Hygienické předpisy ve hrách

Záchod v Modern Warfare 2
Koncem minulého roku rozvířilo vody videoherních diskuzních fór zajímavé téma: "Mělo by být dodržování mezinárodního humanitárního práva aplikováno i na počítačové hry?" Tato odvážná myšlenka zazněla na 31. Mezinárodní konferenci Červeného kříže v rámci jedné z jejích doprovodných akcí (Podrobněji se tématu věnuje například server games.cz). Pokud by se tak stalo, bylo by například ubližování civilistům ve hře nějakým způsobem penalizováno. Nebylo by možné ničit civilní majetek ani provádět řadu jiných věcí, ve kterých se dnešní hráči tak rádi vyžívají. Ačkoliv závěrem přednášky bylo jen nekonkrétní doporučení vývojářům vyhýbat se ve hrách situacím, které by mohly k porušení humanitárního práva vést, je možné, že v budoucnu o této záležitosti ještě uslyšíme.

Proč ale vlastně toto téma zmiňujeme? Inu, použijeme-li stejnou logiku, měly by se pak ve hrách dodržovat i ostatní nařízení a předpisy, které platí v reálném světě. Nás pak budou zajímat především předpisy hygienické, stanovující minimální počet záchodů např. v restauračních zařízeních apod. Pokud by se toto podařilo prosadit, už by se nám nestalo, že například v Modern Warfare 2 budeme bránit restauraci, která nemá žádné záchody. Předpis bude jasně definovat kolik záchodů musí budova mít, a to v závislosti na odhadované kapacitě restaurace.

Uvědomujeme si ovšem, že v různých zemích jsou požadavky kladené hygienickými předpisy různé. Proto by měly být zohledněny vždy ty, které jsou platné v zemi, kde se daná úroveň hry odehrává. Menší problém nastává u her, které nejsou založeny na reálných prostředích, ale odehrávají se například na mimozemské planetě. Zde je nutné přihlédnout k tomu, co hráč podvědomě očekává. Pokud se hra odehrává sice na cizí planetě, ale pohybují se na ní lidé nebo jim podobní tvorové, je jasné, že nějaké záchody zde být musí. I my ovšem necháváme diskuzi otevřenou. Je totiž jasné, že konkrétní podobu případný regulí nelze uspěchat. Zvlášť když se jedná o tak citlivé téma, jakým právě videoherní záchody jsou.

Žádné komentáře:

Okomentovat